Мова
15 Липня

Жінка і наука в Україні: До 25-річчя заснування громадської організації «Жінки в науці»

Сприяння широкому залученню жінок до дослідницької діяльності є важливим напрямком сучасної наукової політики розвинених країн.

Читати
27 Липня

Материнство в українському селі кінця ХІХ — початку ХХ ст.

У дослідженні зроблено спробу проаналізувати постать матері в українському селі кінця ХІХ — початку ХХ ст. Розглянуто такі етапи життя жінки: виховання у батьківському домі, заміжжя, вагітність, господарювання.

Читати
13 Липня

Відображення гендерної проблематики в українському сучасному мистецтві

Допис подає розгляд творів сучасного українського мистецтва, пов’язаних з гендером як проблемою політичною і публічною та темою тіла і його репрезентації.

Мета. Метою допису є аналіз та співставленні робіт українських мисткинь з роботами художниць сусідніх з нами країн як засіб формулювання ширшого і до цих пір неіснуючого історичного контексту.

Читати
08 Липня

Гендерна політика у 2015 році

Інформація Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації про стан виконання завдань і заходів Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків за 2015 рік.

Читати
08 Липня

Жіночий рух

ЖІНО́ЧИЙ РУХ – організований рух жіноцтва за емансипацію та рівноправність. Ідеол. платформою Ж. р. стали ідеї фемінізму – вчення, що аналізує витоки та пропонує шляхи перебудови сусп. укладу, за якого жінки несправедливо обмежені у правах і можливостях, знецінені, узалежнені від чоловіків та підпорядк. їм. Уперше теор. засади фемінізму викладено у працях М. Вулстонкрафт «A Vindication of the Rights of Women» («Обґрунтування прав жінок», 1792) та Дж.-С. Мілля «Тhe Subjection of Women» («Підлеглість жінок», 1869).

Читати
26 Липня

Дівчата Наддніпрянщини модерної доби: вища освіта як складова життєвої траєкторії

Розглядаються ментальнісні трансформації жіночої молоді Наддніпрянщини в умовах модерного часу, що виявляється в активному прагнення до наукового знання та вищої школи. У центрі уваги морально-психо­логічні аспекти реалізації дівочого інтелектуального потенціалу.

Читати
26 Липня

Жіноча освіченість і виховання середньовічної Європи: міркування сучасників

У статті здійснено аналіз напрацювань дидактичної спадщини мислителів Середньовіччя щодо жіночої освіти. Встановлено, що тільки в питанні формування ідеального образу жінки-християнки автори були одностайними, водночас освіченість як компонент жіночого образу зумовлювала розмаїття підходів серед авторитетного чоловічого загалу.

Читати
26 Липня

«Трудове життя дало вам учену славу»: Олександра Яківна Єфименко - науковиця модерної доби

У статті здійснено аналіз обставин життя і наукової діяльності першої жінки доктора історії в Російській імперії. Встановлено, що сформовані в дитячі роки установки на пріоритет внутрішнього / духовного над зовнішнім / матеріальним стали стрижнем особистості Олек­сандри Яківни. Природна допитливість, наполегливе бажання пізнання навколишнього світу у поєднанні з старанністю та сумлінністю стануть запорукою відмінного навчання в гімназії, а також визначать життєве кредо науковиці - самовдосконалення і постійну працю над собою.

Читати
26 Липня

Введение в гендерные исследования

Введение в гендерные исследования.

Курс для студентов-социологов, рассчитанный на 72 часа.

Читати
08 Липня

Питання гендерної рівності в науковій політиці й академічній практиці: історі та сучасність

У статті розглянуто основні етапи запровадження засад гендерної рівностіу системах академічної науки України, Франції, Польщі та Росії.

Читати

Останні публікації

Жінка і наука в Україні: До 25-річчя заснування громадської організації «Жінки в науці»

Сприяння широкому залученню жінок до дослідницької діяльності є важливим напрямком сучасної наукової політики розвинених країн.

Материнство в українському селі кінця ХІХ — початку ХХ ст.

У дослідженні зроблено спробу проаналізувати постать матері в українському селі кінця ХІХ — початку ХХ ст. Розглянуто такі етапи життя жінки: виховання у батьківському домі, заміжжя, вагітність, господарювання.

Відображення гендерної проблематики в українському сучасному мистецтві

Допис подає розгляд творів сучасного українського мистецтва, пов’язаних з гендером як проблемою політичною і публічною та темою тіла і його репрезентації.

Мета. Метою допису є аналіз та співставленні робіт українських мисткинь з роботами художниць сусідніх з нами країн як засіб формулювання ширшого і до цих пір неіснуючого історичного контексту.

Теги