Мова

ООН Жінки

Методичні рекомендації з інтеграції ґендерних підходів в систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України

Ця публікація підготовлена в рамках Проекту ООН Жінки «Ґендерна рівність у центрі реформ, миру та безпеки», що здійснюється за фінансової підтримки Швеції

01.09.2020
Скачать

В. О. Кронгауз, Іржавська А. П. ; за наук. ред. Н. І. Земзюліної

Володарка таврійського царства Софія Фальц-Фейн : біографічний нарис

Видання присвячене відомій представниці роду Фальц-Фейнів Софії Богданівні Фальц-Фейн – великій підприємниці і співзасновниці відомого заповідника Асканія-Нова і морського торгівельного порту Хорли.

01.03.2020
Скачать

/LadyTaurianKingdom_v1.indd.pdf

Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні. Статистичний аналіз відкритих даних ЄДРПОУ

Цей звіт підсумовує результати статистичного аналізу, проведеного з метою висвітлити гендерний розподіл керівників юридичних осіб та приватних підприємців в Україні.

01.01.2017
Скачать

Редакційна рада: Кікінежді Оксана Михайлівна, Власов Віталій Сергійович, Магдюк Лариса Борисівна, Ладиченко Тетяна В’ячеславівна

Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 1. 2010

Це видання підготовлено в межах виконання «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні», яку впроваджує Програма розвитку ООН за фінансової підтримки Європейського Союзу. Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам...

01.09.2010
Скачать

Оксана Драч

Навчальна програма дисципл іни «ЖІНКА В ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ: ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД»

Навчальна програма містить тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, плани лекцій і семінарських занять, перелік завдань для самостійної й індивідуальної роботи, критерії оцінювання знань студентів...

01.01.2017
Скачать

Драч О.О.

Навчальна програма дисципліни «Жінка в історії світової культури: гендерний підхід»

Навчальна програма містить тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, плани лекцій і семінарських занять, перелік завдань для самостійної й індивідуальної роботи, критерії оцінювання знань студентів...

01.05.2017
Скачать

А. П. Іржавська - упорядник

Війна очима жінок

Видання присвячене всім, хто пережив роки нацистської окупації 1941–1944 рр., був примусово вивезений з Украї- ни до Німеччини, відчув на власній долі тягар воєнної доби. Основу видання становлять спогади жінок...

01.01.2015
Скачать

Зборовська Ніла

Феміністичні роздуми

Щоразу, коли мені доводилося писати про сучасників моїх, ставало дуже прикро від того, що багато речей, страшенно важливих у своїй конкретності та вітальності, стають просто зайвими в обєктивній літературній науці.

01.01.1999
Скачать

Сборник статей

На перепутье: методология, теория и практика ЛГБТ и квир-исследований 

Данная книга  — результат одноименной конференции, состояв- шейся в Санкт-Петербурге в октябре 2013 года. В статьях сборника представлены выводы эмпирических и теоретических исследований сексуальности.

01.01.2014
Скачать

Майорова Е.И.

Женщины в эпоху Крестовых походов

В данной книге автор показывает роль женщин в эпоху Крестовых походов, их участие в боевых действиях и многое другое. Книга издается в авторской редакции.

01.01.2012
Скачать

Тодд Нельсон

Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведения

Книга посвящена самой интригую­щей теме современной социальной психологии - психологии стереотипов и преду­беждений.

01.01.2004
Скачать

Сандра Бем

Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства полов

Книга выдающегося психолога и феминистского философа, профессора Корнельского университета Сандры Бем помогает осознать дискуссионные вопросы пола, гендера и сексуальной ориентации.

01.01.2004
Скачать

Джон Стюарт Милль

Подчиненность женщины (дореволюционное издание)

Книга, опубликованная в 1869 г., написанная родоначальником либерального феминизма Д. С. Миллем, которая дала начало первой волне феминизма.

01.01.2000
Скачать

Джудит Батлер

Психика власти: теории субъекции

В книге Батлер развивает новый, постфукианский подход к проблеме власти и к проблеме субъективности - теорию психики власти, в которой она исследует механизм задействования властью приватных, интимных чувственных переживаний субъекта..

01.01.2002
Скачать

Воронина О.В.

Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций

Курс лекций по теории и методологии гендерных исследований адресован прежде всего преподавателям университетов для использования этих материалов при подготовке спецкурсов и для включения гендерного подхода в традиционные учебные программы...

01.01.2001
Скачать

Костикова И.В. и др.

Введение в гендерные исследования: Учебебное пособие для студентов вузов

Учебное пособие является одним из первых систематических изложений теории гендера. Это результат многолетней работы лаборатории проблем развития гендерного образования факультета педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова.

01.01.2005
Скачать

Коллектив авторов

Гендер для "чайников"

Данная книга – отнюдь не пропаганда феминистских взглядов, а предложение критического прочтения современной гендерной ситуации в постсоветском пространстве.

01.01.2006
Скачать

Київський інститут ґендерних досліджень

Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник

Навчальний посібник “Основи теорії ґендеру” спрямований на те, щоб цілісно й у систематизованій формі подати основні поняття, структуру й тематику ґендерних досліджень як предмета міждисциплінарного вивчення.

01.01.2004
Скачать