Мова
08 Жовтня

Гендерна політика у 2015 році

Інформація Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації про стан виконання завдань і заходів Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків за 2015 рік.

Читати
08 Жовтня

Жіночий рух

ЖІНО́ЧИЙ РУХ – організований рух жіноцтва за емансипацію та рівноправність. Ідеол. платформою Ж. р. стали ідеї фемінізму – вчення, що аналізує витоки та пропонує шляхи перебудови сусп. укладу, за якого жінки несправедливо обмежені у правах і можливостях, знецінені, узалежнені від чоловіків та підпорядк. їм. Уперше теор. засади фемінізму викладено у працях М. Вулстонкрафт «A Vindication of the Rights of Women» («Обґрунтування прав жінок», 1792) та Дж.-С. Мілля «Тhe Subjection of Women» («Підлеглість жінок», 1869).

Читати
26 Жовтня

Дівчата Наддніпрянщини модерної доби: вища освіта як складова життєвої траєкторії

Розглядаються ментальнісні трансформації жіночої молоді Наддніпрянщини в умовах модерного часу, що виявляється в активному прагнення до наукового знання та вищої школи. У центрі уваги морально-психо­логічні аспекти реалізації дівочого інтелектуального потенціалу.

Читати
26 Жовтня

Жіноча освіченість і виховання середньовічної Європи: міркування сучасників

У статті здійснено аналіз напрацювань дидактичної спадщини мислителів Середньовіччя щодо жіночої освіти. Встановлено, що тільки в питанні формування ідеального образу жінки-християнки автори були одностайними, водночас освіченість як компонент жіночого образу зумовлювала розмаїття підходів серед авторитетного чоловічого загалу.

Читати
26 Жовтня

«Трудове життя дало вам учену славу»: Олександра Яківна Єфименко - науковиця модерної доби

У статті здійснено аналіз обставин життя і наукової діяльності першої жінки доктора історії в Російській імперії. Встановлено, що сформовані в дитячі роки установки на пріоритет внутрішнього / духовного над зовнішнім / матеріальним стали стрижнем особистості Олек­сандри Яківни. Природна допитливість, наполегливе бажання пізнання навколишнього світу у поєднанні з старанністю та сумлінністю стануть запорукою відмінного навчання в гімназії, а також визначать життєве кредо науковиці - самовдосконалення і постійну працю над собою.

Читати
26 Жовтня

Введение в гендерные исследования

Введение в гендерные исследования.

Курс для студентов-социологов, рассчитанный на 72 часа.

Читати
08 Жовтня

Питання гендерної рівності в науковій політиці й академічній практиці: історі та сучасність

У статті розглянуто основні етапи запровадження засад гендерної рівностіу системах академічної науки України, Франції, Польщі та Росії.

Читати
08 Жовтня

Демографічна статистика по Україні та Черкащині

Частка чоловіків у структурі робочої сили в Україні - 62%, жінок - 38% (зменшення розриву між рівнями зайнятості чоловіків і жінок збільшує ріст ВВП в Єврозоні – на 13%, в Японії – на 16%, в США – на 9%).

- Жінки контролюють тільки 5-10% економічних ресурсів у приватному секторі.

- Жінки становлять 38% усіх підприємців, які займаються індивідуальною діяльністю.

- Серед керівників бізнесу в промисловості нараховується лише 2% жінок.

- Заробітна платня жінок у середньому складає 73,7 від заробітної платні чоловіків.

Читати
08 Жовтня

Жінки у науці

Гіпатія Александрійська - створила такі астрономічні прилади: пласка астролябія — прилад длятвизначення широт і довгот в астрономії, яка використовувалася для визначення знаходження Сонця, зірок та планет, а також планісферу — зображення небесної сфери на площині, на якій можна обчислювати захід і схід небесних світил. Гіпатія винайшла ареометр — прилад для визначення густини рідини.

Читати
21 Жовтня

До проблеми ґендерної сегрегації праці

Проблему ґендерної нерівності науковці досліджують вже досить довгий час, але не зважаючи на це, дана тема не стає менш актуальною, а лише навпаки набуває все більшої популярності як серед науковців, так і серед пересічних громадян.

Читати

Останні публікації

Гендерна політика у 2015 році

Інформація Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації про стан виконання завдань і заходів Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків за 2015 рік.

Жіночий рух

ЖІНО́ЧИЙ РУХ – організований рух жіноцтва за емансипацію та рівноправність. Ідеол. платформою Ж. р. стали ідеї фемінізму – вчення, що аналізує витоки та пропонує шляхи перебудови сусп. укладу, за якого жінки несправедливо обмежені у правах і можливостях, знецінені, узалежнені від чоловіків та підпорядк. їм. Уперше теор. засади фемінізму викладено у працях М. Вулстонкрафт «A Vindication of the Rights of Women» («Обґрунтування прав жінок», 1792) та Дж.-С. Мілля «Тhe Subjection of Women» («Підлеглість жінок», 1869).

Дівчата Наддніпрянщини модерної доби: вища освіта як складова життєвої траєкторії

Розглядаються ментальнісні трансформації жіночої молоді Наддніпрянщини в умовах модерного часу, що виявляється в активному прагнення до наукового знання та вищої школи. У центрі уваги морально-психо­логічні аспекти реалізації дівочого інтелектуального потенціалу.

Теги