Мова
Texto Alternativo

EUROPEAN WOMEN’S LOBBY

http://www.womenlobby.org/?lang=en
ewl@womenlobby.org
Європейське Жіноче Лобіювання - бореться за права людини та ґендерну рівність.

Перейти »
Texto Alternativo

WGNRR

http://wgnrr.org/
office@wgnrr.org
Всесвітня жіноча мережа за репродуктивні права - міжнародна феміністська організація, яка реалізує програми, присвячені захисту репродуктивних прав жінок.

Перейти »
Texto Alternativo

UNDP

http://www.undp.org/
https://www.facebook.com/UNDP/
Глобальна мережа розвитку ООН, допомагає людям будувати краще життя на території 166 країн. У всіх діях спирається на захист прав людини, жінок у тому числі.

Перейти »
Texto Alternativo

STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN

http://www.stopvaw.org/
hrights@advrights.org
Бореться з більшістю форм насильства проти жінок.

Перейти »
Texto Alternativo

SOCIAL WATCH

http://www.socialwatch.org/
https://www.facebook.com/SocialWatch
Неурядова організація, що здійснює моніторинг державних зобов'язань, прийнятих на Конференції ООН із соціального розвитку і на Пекінській конференції зі скорочення бідності серед жінок.

Перейти »
Texto Alternativo

IWHC

https://iwhc.org/
https://www.facebook.com/intlwomenshealth
Міжнародна коаліція за здоров'я жінок - співробітничає з індивідами і групами в Африці, Азії, Латинській Америці з розповсюдження репродуктивних прав та сексуального здоров'я жінок.

Перейти »
Texto Alternativo

IPU

http://www.ipu.org/iss-e/women.htm

Міжпарламентський союз - на сайті організації можна знайти оновлювану і докладну інформацію про жінок в політиці, жінок-парламентаріїв, реалізації Програми дій Пекінської конференції.

Перейти »
Texto Alternativo

CWGL

http://www.cwgl.rutgers.edu/
cwgl@rci.rutgers.edu
Центр жіночого глобального лідерства. Центр розробляє програми, присвячені проблемам лідерства жінок і феміністського бачення політичного процесу на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

Перейти »
Texto Alternativo

СRLP

http://www.crlp.org
https://www.facebook.com/reproductiverights
Центр репродуктивного права та політики - неурядова організація, що займається просуванням репродуктивних прав жінок. На сайті організації публікуються дані аналізу політики, законодавства, освітні програми, присвячені проблемам рівноправності жінок в суспільстві і репродуктивного здоров'я жінок.

Перейти »
Texto Alternativo

BUSINESS AND GENDER

http://www.businessandgender.eu/splash
eu-stereo@itcilo.org
Организация, работающая по проблемам гендерного развития. Поддерживает усилия по интеграции комплексного гендерного подхода посредством наведения мостов между теорией, политикой и практикой.

Перейти »
Texto Alternativo

AWID

https://www.awid.org/
https://www.facebook.com/AWIDWomensRights
Ассоциация Женщины в развитии - международная организация, которая ставит целью соединение, информирование и мобилизацию людей и организаций, отстаивающих повестку дня гендерного равноправия, устойчивого развития и прав человека для каждого.

Перейти »
Texto Alternativo

Університет Неймегена ім. святого Радбода Утрехтського

http://www.ru.nl/genderstudies/english
genderstudies@igs.ru.nl
Інститут гендерних досліджень підтримує подвійну політику: прагнення до дисциплінарної інтеграції та незалежного міждисциплінарного розвитку.

Перейти »
Texto Alternativo

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА

http://qps.ru/O2Whp
ums2006@ukrpost.ua
Забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей, молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті

Перейти »
Texto Alternativo

Українська асоціація дослідників жіночої історії (УАДЖІ)

http://www.womenhistory.org.ua/
uarwh2010@gmail.com
Добровільне об’єднання фахових істориків, які значну частину своїх наукових інтересів та освітньої діяльності зосереджують на дослідженні жіночої та гендерної історії.

Перейти »
Texto Alternativo

Музей історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху

http://gender.at.ua/
http://gender.at.ua/index/0-3
Метою інформаційно-просвітницької діяльності музею є привернення уваги широких кіл громадськості до жіночої та ґендерної проблематики.

Перейти »
Texto Alternativo

Всеукраїнська мережа осередків ґендерної освіти ВНЗ

http://gendercenter.sumdu.edu.ua/
ndssumdu@gmail.com
Мета діяльності Мережі - забезпечення сталого впровадження принципів гендерної рівності в освіту відповідно до міжнародних нормативних документів, чинних в Україні.

Перейти »
Texto Alternativo

Український інститут

https://ui.org.ua/
contact@ui.org.ua
Зміцнення міжнародної і внутрішньої суб’єктності України засобами культурної дипломатії

Перейти »