Мова

Мета - розповісти про роль звичайних українських жінок, які не намагалися «потрапити в історію», але творили цю історію своїми життями.

Секція гендерних досліджень українського суспільства була створена як структурний підрозділ Наукового товариства істориків-аграрників у 2003-му році і мала на меті акцентувати інтерес громадськості до повсякденного життя української селянки, а також провести ряд досліджень, за допомогою яких зробити жінок видимими в історії української національної культури та ввести жіноцтво як повноцінну (самостійну) соціальну категорію в соціальну історію України.

Сьогодні секція працює за двома напрямками: як громадська організація, відповідно до статуту НТІ-А, та як університетська програма. Викладачами, членами секції, розроблено навчальний курс «Теоретико-методологічні та соціокультурні засади гендерної політики в Україні», який читається на старших курсах ЧНУ ім.. Б. Хмельницького. Засаднича ідея його розробки – подолання андроцентричної репрезентації історії українського суспільства та формування гендерної культури сучасної молоді. Пропонований курс має міждисциплінарний характер, оскільки розкриває аспекти, що належать до соціальної історії, культурології, антропології, етнопсихології, історичної демографії, лінгвістики та інш..

Важливим етапом в розвитку гендерних досліджень став новий проект секції, який має на меті сформувати соціальний портрет українки в ХХст., віднайти загублені жіночі долі в буремних подіях нашої історії. Члени секції започаткували збір матеріалів пов'язаних з повсякденним життям жінок центральних областей України, особлива група питальників присвячена темам «Голод», «Війна очима жінки», «Я - людина і громадянка». До проекту долучилася молодь - студенти та й просто небайдужі громадяни, яким болить пам'ять знедолених матерів. Опитування проводиться як за спеціально розробленими запитальниками, так і відтворюється у довільному розповідному форматі. Проект в стадії розробки, але якість та об'єм зібраного матеріалу свідчать про його доцільність. Підтвердженням цього, є створення на базі секції Музею соціальної історії Наддніп­рянської України XIX - XX ст. та діючих тематичних експозицій присвячених духовній, політичній, соціальній історії України, яка подається крізь призму особистісних історій.

Традиційними в роботі секції стали круглі столи, що проводяться державними та громадськими організаціями присвячені проблемам насилля в сім’ї та суспільстві. На яких члени секції виступають з доповідями стосовно захисту прав дітей та жінок. Показовими є широкі контакти з молодіжними обласними об’єднаннями(«Молода Черкащина»та інш.), які сприяють формуванню не лише громадської активності молоді, а й допомагають сформувати сучасні соціостатеві моделі поведінки.

При Науковому товаристві істориків-аграрників діє студентський підрозділ, що є добровільним молодіжним гуртком, який активно співпрацює з секцією та центром гендерних досліджень.

Важливу роль в роботі секції відіграє дослідницька та видавнича діяльність. Серед членів секції науковці, які займаються питаннями, як вітчизняної та зарубіжної історичної науки, так і права, соціології, культурології та інш.. Весь спектр їх уподобань відображено в наукових публікаціях, з якими можна ознайомитись в провідних вітчизняних виданнях, тематиці кандидатських та докторських дисертацій, монографічних виданнях. Останнім доробком членів секції є бібліографічний покажчик «Гендерні студії у фондах наукових бібліотек м. Черкас», перша частина якого вийшла в 2007 році, другу очікуємо в 2012 році. Метою даного видання, в першу чергу, є популяризація гендерних досліджень серед науковців та студентів, а також допомога в підготовці нових матеріалів з гендерної проблематики.

Навчальні курси:

  • «Теоретико-методологічні та соціокультурні засади гендерної політики в Україні» ( Земзюліна Н. І.).
  • «Актуальні проблеми досліджень візуальної репрезентації у мистецтві: гедерний аспект» (Пушонкова О. А.).
  • «Соціально-філософські проблеми гендеру і фемінізму» (Шевченко З. В.).