Мова
23 Січня

Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку

Міністерство освіти і науки України,

Академія наук вищої освіти України,

Відділення педагогіки і психології

Запорізький національний університет,

Факультет соціальної педагогіки та психології

кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

“Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку”

17-18 березня 2016 р., м. Запоріжжя, Україна

Інформаційний лист

Згідно з Планом проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2015-2016 навчальний рік, 17-18 березня 2016 року відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку», співорганізаторами якої виступають Академія наук вищої освіти України, Запорізький національний університет.

Запрошуємо аспірантів, докторантів, викладачів ВНЗ та всіх, кого цікавлять проблеми педагогіки вищої школи, взяти участь у роботі конференції.

Напрями роботи конференції:

  1. Підготовка педагога вищої школи в умовах реформ суспільства.
  2. Становлення і розвиток особистості фахівця в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.
  3. Забезпечення процесу підготовки педагога вищої школи.
  4. Професіоналізм і майстерність педагогічної діяльності викладача вищої школи.
  5. Гендерні проблеми вищої школи

Кінцева рубрикація збірника тез буде сформована на підставі надісланих тез.

Робоча мова конференції: українська.

Форма проведення конференції заочна

Для участі в конференції необхідно до 03 березня 2016 р. подати електронною поштою Е-mail: pedpsy@yandex.ru, або Anji8881@yandex.ru :

1) тези (назва файлу – «прізвище автора+tezy» набрані латинськими літерами, наприклад, Ivanova_tezy);

2) заявку на участь у конференції (назва файлу – «прізвище автора+zayavka» набрані латинськими літерами, наприклад, Ivanova_zayavka), зразок додається;

Після розгляду тез оргкомітет надішле інформацію про оплату участі на вашу електронну адресу.

Оплатити участь необхідно до 07 березня 2016 р. та надіслати копію квитанції на адресу конференції.

Вартість участі у конференції: 150 грн., яка включає: матеріали конференції (збірник тез, програма).

Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до збірника тез:

Тези теоретичних дослідженьповинні включати такі блоки: 1) актуальність дослідження, теоретико-методологічне обґрунтування проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного аналізу проблеми; 4) висновки.

Тези емпіричних дослідженьповинні включати: 1) актуальність дослідження з теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мета дослідження; 3) методика і організація дослідження; 4) результати дослідження; 5) висновки.

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕЗ НЕ ПОДАЄТЬСЯ!

Назви та смислові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом. Перед текстом тез потрібно вказати: назву, ініціали, прізвище автора, наукове звання, ступінь, посаду, установу.

Обсяг тез – до 3 сторінок друкованого тексту; заповнення останньої сторінки не менше 75%. Електронна версія тез: формат *.doc та *.docx. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервал, поля з усіх боків 2 см.

Графіки, схеми та малюнки у тезах НЕ ПОДАЮТЬСЯ!

Аспіранти / здобувачі повинні разом з тезами надіслати рецензію наукового керівника.

Вимоги до оформлення тез:

1) мова – українська, англійська;

2) обсяг публікації до 3-х сторінок; заповнення останньої сторінки не менше 75%, редактор Microsoft Word, файл з розширенням *doc, *rtf, шрифт Times New Roman Cyr 14, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал - 1,5, поля з усіх сторін - 20 мм;

3) не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування;

4) у верхньому правому куті зазначити прізвище, ім’я, по батькові автора (напівжирний курсив), нижче – науковий ступінь, вчене звання, назва організації; назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру.

Тексти тез мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори.

Матеріали конференції будуть розіслані до 15 квітня 2016 року.

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів що не відповідають зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого терміну.

Контактна інформація:

Запорізький національний університет

факультет соціальної педагогіки та психології, кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності

м. Запоріжжя, вул. Гоголя 118, кімн. 221

Тел. (+38-0612-63-52-57).

За консультаціями звертатися до:

Шевченко Наталія Федорівна, завідувач кафедри – тел. 0505648656

Чепур Ольга Олександрівна – тел. 0679893006

ЗАЯВКА

для участі в роботі

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

“Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку”

(17-18 березня 2016 року)

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2. Науковий ступінь, звання

3. Посада

4. Установа (місце роботи / навчання)

6. Тема доповіді

5. Тематичний напрям конференції

6. Е-mail автора

8. Контактна адреса (місто, № складу Нової пошти)

9. Телефон

Для аспірантів додатково вказати прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, його посаду та місце роботи.


Міністерство освіти і науки України,

Академія наук вищої освіти України,

Відділення педагогіки і психології

Запорізький національний університет,

Факультет соціальної педагогіки та психології

кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

“Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку”

17-18 березня 2016 р., м. Запоріжжя, Україна

Інформаційний лист

Згідно з Планом проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2015-2016 навчальний рік, 17-18 березня 2016 року відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку», співорганізаторами якої виступають Академія наук вищої освіти України, Запорізький національний університет.

Запрошуємо аспірантів, докторантів, викладачів ВНЗ та всіх, кого цікавлять проблеми педагогіки вищої школи, взяти участь у роботі конференції.

Напрями роботи конференції:

  1. Підготовка педагога вищої школи в умовах реформ суспільства.
  2. Становлення і розвиток особистості фахівця в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.
  3. Забезпечення процесу підготовки педагога вищої школи.
  4. Професіоналізм і майстерність педагогічної діяльності викладача вищої школи.
  5. Гендерні проблеми вищої школи

Кінцева рубрикація збірника тез буде сформована на підставі надісланих тез.

Робоча мова конференції: українська.

Форма проведення конференції заочна

Для участі в конференції необхідно до 03 березня 2016 р. подати електронною поштою Е-mail: pedpsy@yandex.ru, або Anji8881@yandex.ru :

1) тези (назва файлу – «прізвище автора+tezy» набрані латинськими літерами, наприклад, Ivanova_tezy);

2) заявку на участь у конференції (назва файлу – «прізвище автора+zayavka» набрані латинськими літерами, наприклад, Ivanova_zayavka), зразок додається;

Після розгляду тез оргкомітет надішле інформацію про оплату участі на вашу електронну адресу.

Оплатити участь необхідно до 07 березня 2016 р. та надіслати копію квитанції на адресу конференції.

Вартість участі у конференції: 150 грн., яка включає: матеріали конференції (збірник тез, програма).

Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до збірника тез:

Тези теоретичних дослідженьповинні включати такі блоки: 1) актуальність дослідження, теоретико-методологічне обґрунтування проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного аналізу проблеми; 4) висновки.

Тези емпіричних дослідженьповинні включати: 1) актуальність дослідження з теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мета дослідження; 3) методика і організація дослідження; 4) результати дослідження; 5) висновки.

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕЗ НЕ ПОДАЄТЬСЯ!

Назви та смислові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом. Перед текстом тез потрібно вказати: назву, ініціали, прізвище автора, наукове звання, ступінь, посаду, установу.

Обсяг тез – до 3 сторінок друкованого тексту; заповнення останньої сторінки не менше 75%. Електронна версія тез: формат *.doc та *.docx. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервал, поля з усіх боків 2 см.

Графіки, схеми та малюнки у тезах НЕ ПОДАЮТЬСЯ!

Аспіранти / здобувачі повинні разом з тезами надіслати рецензію наукового керівника.

Вимоги до оформлення тез:

1) мова – українська, англійська;

2) обсяг публікації до 3-х сторінок; заповнення останньої сторінки не менше 75%, редактор Microsoft Word, файл з розширенням *doc, *rtf, шрифт Times New Roman Cyr 14, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал - 1,5, поля з усіх сторін - 20 мм;

3) не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування;

4) у верхньому правому куті зазначити прізвище, ім’я, по батькові автора (напівжирний курсив), нижче – науковий ступінь, вчене звання, назва організації; назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру.

Тексти тез мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори.

Матеріали конференції будуть розіслані до 15 квітня 2016 року.

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів що не відповідають зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого терміну.

Контактна інформація:

Запорізький національний університет

факультет соціальної педагогіки та психології, кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності

м. Запоріжжя, вул. Гоголя 118, кімн. 221

Тел. (+38-0612-63-52-57).

За консультаціями звертатися до:

Шевченко Наталія Федорівна, завідувач кафедри – тел. 0505648656

Чепур Ольга Олександрівна – тел. 0679893006

ЗАЯВКА

для участі в роботі

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

“Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку”

(17-18 березня 2016 року)

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2. Науковий ступінь, звання

3. Посада

4. Установа (місце роботи / навчання)

6. Тема доповіді

5. Тематичний напрям конференції

6. Е-mail автора

8. Контактна адреса (місто, № складу Нової пошти)

9. Телефон

Для аспірантів додатково вказати прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, його посаду та місце роботи.


" data-image="/storage/app/uploads/public/56a/9d1/61d/56a9d161d0bd7291078159.jpg" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,gplus,twitter">