Мова
26 Січня

Гендерна проблематика та антропологія

Національний університет «Острозька академія»

Інформаційний лист

20-21 травня 2016 року

Кафедра гендерних досліджень

проводить

V Всеукраїнську науково-практичну конференцію

Гендерна проблематика та антропологічні горизонти

Мета конференції:

Обговорити та проаналізувати гендерні тенденції у гуманітарній науці в контексті інтелектуально-духовних змін сучасної культури. Розробити науково-практичні підходи до розширення ефективного вивчення проблем гендеру у сфері антропології. А тому запрошуємо до участі студентів, аспірантів та викладачів філософів, культурологів, істориків, соціологів, психологів, філологів та ін.

На конференції передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:

 1. Методологія гендерних досліджень.
 2. Гендерні дослідження у психології та педагогіці. Гендерні стереотипи освіти.
 3. Гендерна проблематика та літературна творчість.
 4. Гендерна тематика мас-медіа та реклами.
 5. Гендерні ролі в історії.
 6. Філософія статі.
 7. Критичний підхід у тлумаченні гендеру.
 8. Соціокультурна складова гендерної проблематики бізнесу.

Заявку на участь у роботі конференції (форма заявки додається) та матеріали (статті) просимо надсилати до 17 квітня 2016 р. за адресою:

Кафедра культурології та філософії,

Національний університет «Острозька академія»,

Рівненська обл.

м. Острог,

вул. Семінарська 2.

35800,

або на е-mail: maria.petrushkevych@ukr.net

Вимоги до оформлення статей:

- Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль.

- Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab).

- Текст вирівнюється по ширині.

- В тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна).

- В статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте лапки “”.

- Посилання давати за зразком [2, с. 45].

- На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, наступний рядок (вирівнювання справа): ім’я та прізвище автора, після цього наступний рядок - великими літерами назва статті (вирівнювання по центру). З наступного рядка – анотації та ключові слова українською та російською мовами (приблизно 5-7 рядків). На початку російської анотації слід подати переклад прізвища автора, ініціали та назву статті.

- Список літератури слід оформити згідно із вимогами ВАК України

- Крім того до кожної статті повинна бути долучена розширена анотація англійською мовою. Вимоги: обсяг анотації до 1 стор. (приблизно 2000 символів із пробілами). Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. На початку анотації потрібно вказати англійською мовою прізвище, ініціали автора та назву статті. В кінці – 5-6 ключових слів.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти, скорочувати і правити доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.

Вартість публікації статті – одна сторінка 30 грн. Статті будуть опубліковані у науковому виданні «Наукові записки. Серія: гендерні дослідження» до початку конференції.

Організаційний внесок для участі в конференції складає 100 грн. (сплачується учасником під час реєстрації, для заочних учасників – поштовим переказом, для іноземних учасників – не сплачується).

З питань організації звертатися за тел.: 097 945 44 16 Петрушкевич Марія Стефанівна (зав. кафедрою гендерних досліджень) або 097 496 05 08 Зайцев Микола Олександрович (зав. кафедрою культурології та філософії).

Запрошуємо до участі у конференції!

Оргкомітет

Заявка

на участь у конференції

«Гендерна проблематика та антропологічні горизонти»

20-21 травня 2016 року

Прізвище, ім’я, по-батькові

Місце роботи, навчання

Учений ступінь, звання

Посада, курс навчання (для студентів)

Повна адреса (обов’язковий індекс)

Ел. пошта

Контактний телефон

Назва секції

Тема доповіді

Вказати необхідність офіційного запрошення

Вказати потребу в поселенні

Національний університет «Острозька академія»

Інформаційний лист

20-21 травня 2016 року

Кафедра гендерних досліджень

проводить

V Всеукраїнську науково-практичну конференцію

Гендерна проблематика та антропологічні горизонти

Мета конференції:

Обговорити та проаналізувати гендерні тенденції у гуманітарній науці в контексті інтелектуально-духовних змін сучасної культури. Розробити науково-практичні підходи до розширення ефективного вивчення проблем гендеру у сфері антропології. А тому запрошуємо до участі студентів, аспірантів та викладачів філософів, культурологів, істориків, соціологів, психологів, філологів та ін.

На конференції передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:

 1. Методологія гендерних досліджень.
 2. Гендерні дослідження у психології та педагогіці. Гендерні стереотипи освіти.
 3. Гендерна проблематика та літературна творчість.
 4. Гендерна тематика мас-медіа та реклами.
 5. Гендерні ролі в історії.
 6. Філософія статі.
 7. Критичний підхід у тлумаченні гендеру.
 8. Соціокультурна складова гендерної проблематики бізнесу.

Заявку на участь у роботі конференції (форма заявки додається) та матеріали (статті) просимо надсилати до 17 квітня 2016 р. за адресою:

Кафедра культурології та філософії,

Національний університет «Острозька академія»,

Рівненська обл.

м. Острог,

вул. Семінарська 2.

35800,

або на е-mail: maria.petrushkevych@ukr.net

Вимоги до оформлення статей:

- Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль.

- Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab).

- Текст вирівнюється по ширині.

- В тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна).

- В статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте лапки “”.

- Посилання давати за зразком [2, с. 45].

- На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, наступний рядок (вирівнювання справа): ім’я та прізвище автора, після цього наступний рядок - великими літерами назва статті (вирівнювання по центру). З наступного рядка – анотації та ключові слова українською та російською мовами (приблизно 5-7 рядків). На початку російської анотації слід подати переклад прізвища автора, ініціали та назву статті.

- Список літератури слід оформити згідно із вимогами ВАК України

- Крім того до кожної статті повинна бути долучена розширена анотація англійською мовою. Вимоги: обсяг анотації до 1 стор. (приблизно 2000 символів із пробілами). Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. На початку анотації потрібно вказати англійською мовою прізвище, ініціали автора та назву статті. В кінці – 5-6 ключових слів.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти, скорочувати і правити доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.

Вартість публікації статті – одна сторінка 30 грн. Статті будуть опубліковані у науковому виданні «Наукові записки. Серія: гендерні дослідження» до початку конференції.

Організаційний внесок для участі в конференції складає 100 грн. (сплачується учасником під час реєстрації, для заочних учасників – поштовим переказом, для іноземних учасників – не сплачується).

З питань організації звертатися за тел.: 097 945 44 16 Петрушкевич Марія Стефанівна (зав. кафедрою гендерних досліджень) або 097 496 05 08 Зайцев Микола Олександрович (зав. кафедрою культурології та філософії).

Запрошуємо до участі у конференції!

Оргкомітет

Заявка

на участь у конференції

«Гендерна проблематика та антропологічні горизонти»

20-21 травня 2016 року

Прізвище, ім’я, по-батькові

Місце роботи, навчання

Учений ступінь, звання

Посада, курс навчання (для студентів)

Повна адреса (обов’язковий індекс)

Ел. пошта

Контактний телефон

Назва секції

Тема доповіді

Вказати необхідність офіційного запрошення

Вказати потребу в поселенні

" data-image="/storage/app/uploads/public/56a/9d2/b6e/56a9d2b6ebe23745033911.jpg" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,gplus,twitter">