Мова
23 Січня

Гендер в євроінтеграційних прагненнях України: економіка, політика, культура

Шановні колеги!

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів взяти участь в Міжнародній науковій конференції

«ГЕНДЕР В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕННЯХ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІКА, ПОЛІТИКА, КУЛЬТУРА»,

яка відбудеться 18 квітня 2016 року у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ).

Початок роботи конференції 18.04.2016 р. о 10.00 в ауд. 314.

Програма конференції передбачає роботу за напрямами:

  1. Гендер і економіка: проблеми, підходи, перспективи.
  2. Гендер в соціокультурних реаліях початку ХХІ ст.
  3. Гендерний вимір політичних процесів.
  4. Підсумки та перспективи: шляхи феміністських досліджень гендерних відносин.

Науковий комітет конференції

Пшінько О.М. – голова наукового комітету, д-р техн. наук, проф., ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна.

Власова Т.І. – заступник голови наукового комітету, д.філос.н., проф., зав. каф. філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна.

Грабовська І.М.- канд. філос. наук, с.н.с. Центру українознавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Жанг Гуоджин – декан Інституту міжнародної освіти Університету транспорту м. Ланьчжоу, Китай.

Сатова Раушан Кулмагамбетовна – виконавчий директор з наукової роботи та співробітництву Казахської академії транспорту та комунікацій ім. М. Тинишпаева, Республіка Казахстан.

Вайчюнас Гедимінас – д.т.н., завідувач кафедри Вільнюського технічного університету ім. Гедимінаса, Литва.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Збірку матеріалів конференції буде опубліковано до початку роботи конференції. Матеріали направляти на адресу електронної пошти conf_gender@i.ua до 20.03.2016 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Текстовий редактор WORD, шрифт 14, Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5; формат А4 з полями: ліве - 30 мм, праве - 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Обсяг тез: 1-2 сторінки.

Послідовність надання матеріалів у тезах: назва доповіді (шрифт жирний, набирати прописними літерами по центру); через один рядок рядковими літерами по центру – прізвище й ініціали авторів, організація; через один рядок – текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині.

Тези, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, без електронної версії або подані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться!
Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає 150 грн.

Реквізити для перерахування організаційного внеску: поповнення платіжної картки «Приватбанку» за номером 5168 7420 2531 2558 одержувач Колієва І.А.

Призначення платежу: «За організацію участі в конференції «Гендер в євроінтеграційних прагненнях України: економіка, політика, культура» від (ПІБ) в сумі 150 грн.
Тези, заявку та копію квитанції про переказ оргвнеску надсилати за ел. адресою: conf_gender@i.ua до 20.03.2016 р.

Телефони для довідок:
063 574 26 97 Анна Сергіївна
098 663 57 02 Ірина Анатоліївна

Усі витрати, пов'язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), – за рахунок учасників конференції.
Заявка
на участь у Міжнародній науковій конференції
«Гендер в євроінтеграційних прагненнях України:
економіка, політика, культура»

1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) ____________________________________________
2. Посада, вчений ступінь, звання _______________
3. Місце роботи ______________________________
4. Поштова адреса ____________________________
5. Електронна адреса, телефон __________________
6. Форма участі у конференції: очна / заочна
____________________________________________
7. Назва напряму _____________________________
8. Назва доповіді (вказати, чи плануєте виступ)
_____________________________________________

Адреса університету:
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна

Проїзд:
– від центрального залізничного вокзалу
трамваєм № 1 до кінцевої зупинки або маршрутним таксі № 101, 146 до зупинки «Транспортний університет»;
– від аеропорту

маршрутним таксі № 109 до зупинки «Транспортний університет».

Шановні колеги!

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів взяти участь в Міжнародній науковій конференції

«ГЕНДЕР В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕННЯХ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІКА, ПОЛІТИКА, КУЛЬТУРА»,

яка відбудеться 18 квітня 2016 року у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ).

Початок роботи конференції 18.04.2016 р. о 10.00 в ауд. 314.

Програма конференції передбачає роботу за напрямами:

  1. Гендер і економіка: проблеми, підходи, перспективи.
  2. Гендер в соціокультурних реаліях початку ХХІ ст.
  3. Гендерний вимір політичних процесів.
  4. Підсумки та перспективи: шляхи феміністських досліджень гендерних відносин.

Науковий комітет конференції

Пшінько О.М. – голова наукового комітету, д-р техн. наук, проф., ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна.

Власова Т.І. – заступник голови наукового комітету, д.філос.н., проф., зав. каф. філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна.

Грабовська І.М.- канд. філос. наук, с.н.с. Центру українознавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Жанг Гуоджин – декан Інституту міжнародної освіти Університету транспорту м. Ланьчжоу, Китай.

Сатова Раушан Кулмагамбетовна – виконавчий директор з наукової роботи та співробітництву Казахської академії транспорту та комунікацій ім. М. Тинишпаева, Республіка Казахстан.

Вайчюнас Гедимінас – д.т.н., завідувач кафедри Вільнюського технічного університету ім. Гедимінаса, Литва.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Збірку матеріалів конференції буде опубліковано до початку роботи конференції. Матеріали направляти на адресу електронної пошти conf_gender@i.ua до 20.03.2016 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Текстовий редактор WORD, шрифт 14, Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5; формат А4 з полями: ліве - 30 мм, праве - 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Обсяг тез: 1-2 сторінки.

Послідовність надання матеріалів у тезах: назва доповіді (шрифт жирний, набирати прописними літерами по центру); через один рядок рядковими літерами по центру – прізвище й ініціали авторів, організація; через один рядок – текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині.

Тези, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, без електронної версії або подані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться!
Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає 150 грн.

Реквізити для перерахування організаційного внеску: поповнення платіжної картки «Приватбанку» за номером 5168 7420 2531 2558 одержувач Колієва І.А.

Призначення платежу: «За організацію участі в конференції «Гендер в євроінтеграційних прагненнях України: економіка, політика, культура» від (ПІБ) в сумі 150 грн.
Тези, заявку та копію квитанції про переказ оргвнеску надсилати за ел. адресою: conf_gender@i.ua до 20.03.2016 р.

Телефони для довідок:
063 574 26 97 Анна Сергіївна
098 663 57 02 Ірина Анатоліївна

Усі витрати, пов'язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), – за рахунок учасників конференції.
Заявка
на участь у Міжнародній науковій конференції
«Гендер в євроінтеграційних прагненнях України:
економіка, політика, культура»

1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) ____________________________________________
2. Посада, вчений ступінь, звання _______________
3. Місце роботи ______________________________
4. Поштова адреса ____________________________
5. Електронна адреса, телефон __________________
6. Форма участі у конференції: очна / заочна
____________________________________________
7. Назва напряму _____________________________
8. Назва доповіді (вказати, чи плануєте виступ)
_____________________________________________

Адреса університету:
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна

Проїзд:
– від центрального залізничного вокзалу
трамваєм № 1 до кінцевої зупинки або маршрутним таксі № 101, 146 до зупинки «Транспортний університет»;
– від аеропорту

маршрутним таксі № 109 до зупинки «Транспортний університет».

" data-image="/storage/app/uploads/public/56a/9d3/6bd/56a9d36bd7274043225649.jpg" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,gplus,twitter">