Мова
06 Грудня

Відбулася презентація антидискримінаційної платформи: "Попереджаємо насильство: шлях до культури рівності"

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького

Черкаський обласний художній музей

Центр гендерних досліджень і комунікацій ЧНУ ім.Б.Хмельницького

1, 5, 6 грудня

В ЧНУ ім.Б.Хмельницького

відбулася презентація антидискримінаційної платформи:

«ПОПЕРЕДЖАЄМО НАСИЛЬСТВО: ШЛЯХ ДО КУЛЬТУРИ РІВНОСТІ»

У листопаді 2017 року Черкаський обласний художній музей та Центр гендерних досліджень і комунікацій ЧНУ ім. Б. Хмельницького анонсують свої активності щодо проведення акції «16 днів проти насильства» та закликають об’єднати зусилля для привернення уваги до цієї проблеми якомога більшої кількості людей.

Акція відбувається у світі з 1991 року і закликає людство до припинення усіх форм насильства. Україна приєдналась до неї у 2000 році. Дати початку та завершення Кампанії вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.

Шістнадцятиденний період кампанії охоплює наступні важливі дати:

25 листопада – Міжнародний день проти насильства щодо жінок;

1 грудня – Всесвітній день боротьби із СНІДом;

2 грудня – Міжнародний день боротьби за відміну рабства;

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;

5 грудня – Міжнародний день волонтера;

6 грудня — Річниця з дня «Монреальської різанини»;

10 грудня – День Захисту Прав Людини.

На цей період заплановано низку заходів, один з яких – презентація антидискримінаційної платформи «Попереджаємо насильство: шлях до культури рівності», мета якої – привернути увагу громадськості до актуальної для українського суспільства проблеми подолання насильства; активізувати партнерський рух громадських організацій та державних органів щодо попередження насильства та захисту прав жінок в Україні; сприяти утвердженню ненасильницької ідеології в студентських колах та в українському суспільстві в цілому.

Платформа є дискусійною та включає обговорення тем: «Коли насильство є виправданим?», «Український менталітет та проблема насильства», «Тоталітаризм – геноцид – тероризм», «Феміцид та андроцид?», «Жертва як персонаж культури» тощо.

Гендерна проблематика має власний вимір, але у контексті актуальних соціальних проблем стає інструментом для більш глибокого розуміння таких явищ як насильство, рабство, геноцид, тоталітаризм, тероризм, а також потреб людей з інвалідністю, ВІЛ-інфікованих, які потребують гуманного до себе ставлення та уваги суспільства.

Студенти ННІ історії і філософії (історія, 4 курс, денна форма навчання) у межах предмету «Новітні інформаційні технології в освітньому процесі» підготували презентаційні буклети до заходу-марафону.

Заходи було проведено 1, 5, 6 грудня на базі ННІ історії і філософії серед студентів ННІ історії і філософії, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, ННІ природничих наук, ННІ української філології та соціальних комунікацій.

Опитування «Коли є виправданим насильство?», проведене серед студентів ЧНУ ім.Б.Хмельницького, виявило, що абсолютна більшість студентів виступають проти санкціонування насильства у будь-якому вигляді. Сьогодні, у час глобальних криз і катастроф етика ненасилля вже не пов᾿язується з ідеями доброї чи злої природи людини, а з перспективами виживання людства. Або людство відмовиться від насильства, або воно загине. Прибічники ідей «добра з кулаками» насилля розцінюють як вимушену необхідність, як небажання потакати безкарності зла. Представники етики ненасилля зауважують, якщо насильство спрямоване на придушення або знищення супротивника – то це тимчасово заглушає конфлікт, а стратегія і тактика ненасильницької боротьби спрямовані на усунення самої основи конфлікту. Прибічники етики ненасилля беруть на себе відповідальність за зло, проти якого виступають й долучають «ворогів» до того добра, в ім᾿я якого ведеться боротьба.

З іншого боку, озвучена була думка, що насильство може бути виправданим, коли воно спрямоване проти насильства. Тут маємо розуміти залежність від історичного контексту і тих суспільно значущих ідей, які лежать в основі боротьби. Студенти історико-філософського відділення наводили приклади з історії, коли опір насильству мав бути лише «силовим». Але те, що у ХХ столітті розуміння жертви, по відношенню до якої й спрямовано насильницькі дії, отримує нове прочитання як масового жертвопринесення (в інтерпретації Р. Жерара) – у вигляді геноциду, як знищення етнічних спільнот та націй, тероризму, тоталітаризму, – змушує замислитися над природою та джерелами насильства, яке супроводжує розвиток людства.

Було обговорено доповіді:

Земзюліна Н.І. Культура рівності: шляхи формування.

Іржавська А.П. Сутність геноциду.

Шевченко З.В. Ґендерцид як форма насильства.

Пушонкова О.А. Нігілізм або коли насильство є виправданим?

Мотуз В.К. Гендерна природа рабства.

Більше ФОТО за посиланням: http://gender-ck.inf.ua/albums/poperedzhayemo-nasi...

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького

Черкаський обласний художній музей

Центр гендерних досліджень і комунікацій ЧНУ ім.Б.Хмельницького

1, 5, 6 грудня

В ЧНУ ім.Б.Хмельницького

відбулася презентація антидискримінаційної платформи:

«ПОПЕРЕДЖАЄМО НАСИЛЬСТВО: ШЛЯХ ДО КУЛЬТУРИ РІВНОСТІ»

У листопаді 2017 року Черкаський обласний художній музей та Центр гендерних досліджень і комунікацій ЧНУ ім. Б. Хмельницького анонсують свої активності щодо проведення акції «16 днів проти насильства» та закликають об’єднати зусилля для привернення уваги до цієї проблеми якомога більшої кількості людей.

Акція відбувається у світі з 1991 року і закликає людство до припинення усіх форм насильства. Україна приєдналась до неї у 2000 році. Дати початку та завершення Кампанії вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.

Шістнадцятиденний період кампанії охоплює наступні важливі дати:

25 листопада – Міжнародний день проти насильства щодо жінок;

1 грудня – Всесвітній день боротьби із СНІДом;

2 грудня – Міжнародний день боротьби за відміну рабства;

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;

5 грудня – Міжнародний день волонтера;

6 грудня — Річниця з дня «Монреальської різанини»;

10 грудня – День Захисту Прав Людини.

На цей період заплановано низку заходів, один з яких – презентація антидискримінаційної платформи «Попереджаємо насильство: шлях до культури рівності», мета якої – привернути увагу громадськості до актуальної для українського суспільства проблеми подолання насильства; активізувати партнерський рух громадських організацій та державних органів щодо попередження насильства та захисту прав жінок в Україні; сприяти утвердженню ненасильницької ідеології в студентських колах та в українському суспільстві в цілому.

Платформа є дискусійною та включає обговорення тем: «Коли насильство є виправданим?», «Український менталітет та проблема насильства», «Тоталітаризм – геноцид – тероризм», «Феміцид та андроцид?», «Жертва як персонаж культури» тощо.

Гендерна проблематика має власний вимір, але у контексті актуальних соціальних проблем стає інструментом для більш глибокого розуміння таких явищ як насильство, рабство, геноцид, тоталітаризм, тероризм, а також потреб людей з інвалідністю, ВІЛ-інфікованих, які потребують гуманного до себе ставлення та уваги суспільства.

Студенти ННІ історії і філософії (історія, 4 курс, денна форма навчання) у межах предмету «Новітні інформаційні технології в освітньому процесі» підготували презентаційні буклети до заходу-марафону.

Заходи було проведено 1, 5, 6 грудня на базі ННІ історії і філософії серед студентів ННІ історії і філософії, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, ННІ природничих наук, ННІ української філології та соціальних комунікацій.

Опитування «Коли є виправданим насильство?», проведене серед студентів ЧНУ ім.Б.Хмельницького, виявило, що абсолютна більшість студентів виступають проти санкціонування насильства у будь-якому вигляді. Сьогодні, у час глобальних криз і катастроф етика ненасилля вже не пов᾿язується з ідеями доброї чи злої природи людини, а з перспективами виживання людства. Або людство відмовиться від насильства, або воно загине. Прибічники ідей «добра з кулаками» насилля розцінюють як вимушену необхідність, як небажання потакати безкарності зла. Представники етики ненасилля зауважують, якщо насильство спрямоване на придушення або знищення супротивника – то це тимчасово заглушає конфлікт, а стратегія і тактика ненасильницької боротьби спрямовані на усунення самої основи конфлікту. Прибічники етики ненасилля беруть на себе відповідальність за зло, проти якого виступають й долучають «ворогів» до того добра, в ім᾿я якого ведеться боротьба.

З іншого боку, озвучена була думка, що насильство може бути виправданим, коли воно спрямоване проти насильства. Тут маємо розуміти залежність від історичного контексту і тих суспільно значущих ідей, які лежать в основі боротьби. Студенти історико-філософського відділення наводили приклади з історії, коли опір насильству мав бути лише «силовим». Але те, що у ХХ столітті розуміння жертви, по відношенню до якої й спрямовано насильницькі дії, отримує нове прочитання як масового жертвопринесення (в інтерпретації Р. Жерара) – у вигляді геноциду, як знищення етнічних спільнот та націй, тероризму, тоталітаризму, – змушує замислитися над природою та джерелами насильства, яке супроводжує розвиток людства.

Було обговорено доповіді:

Земзюліна Н.І. Культура рівності: шляхи формування.

Іржавська А.П. Сутність геноциду.

Шевченко З.В. Ґендерцид як форма насильства.

Пушонкова О.А. Нігілізм або коли насильство є виправданим?

Мотуз В.К. Гендерна природа рабства.

Більше ФОТО за посиланням: http://gender-ck.inf.ua/albums/poperedzhayemo-nasi...

" data-image="/storage/app/uploads/public/5a2/830/50c/5a283050c0fb6917792133.jpg" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,gplus,twitter">