Мова
Музей як візуальний текст культури

Мета конференції: створення міждисциплінарного поля для полілогу філософів, культурологів, мистецтвознавців, педагогів, музейних працівників для теоретичного осмислення та обговорення традицій та інновацій візуальної культури у контексті...

Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур

20-21 травня 2016 р. кафедра культурології та філософії Національного університету «Острозька академія» проводить міжнародну наукову конференцію за назвою: "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур".

Соціальні практики формування ґендерної чутливості й толерантності

30 листопада 2016 р. проводитиметься Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальні практики формування ґендерної чутливості й толерантності».

Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації», яка відбудеться 28-29 жовтня 2016 р.

Журнал «Гендерна парадигма освітнього простору»

Редакційна колегія журналу «Гендерна парадигма освітнього простору», який започатковано кафедрою педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Гендерна проблематика та антропологія

Запрошуються до участі студентів, аспірантів та викладачів філософів, культурологів, істориків, соціологів, психологів, філологів та ін. Заявку на участь у роботі конференції (форма заявки додається) та матеріали (статті) просимо надсилати до 17 квітня 2016 р.

Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку

Згідно з Планом проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2015-2016 навчальний рік, 17-18 березня 2016 року відбудеться

Гендер в євроінтеграційних прагненнях України: економіка, політика, культура

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів взяти участь в Міжнародній науковій конференції «Гендер в євроінтеграційних прагненнях України: економіка, політика, культура», яка відбудеться 18 квітня 2016 року

Теория и практика гендерных исследований в мировой науке

Конференция состоится 5 – 6 мая 2016 года. Форма проведения конференции – заочная (это не отражено в сборнике). Сборник будет издан в чешском издательстве Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага).